Kiinteistöjen isännöintipalvelut pienille ja isoille taloyhtiöille

Saatat muistaa ajan, jolloin kiinteistöjen isännöinti oli leppoisa sivutoimi, mutta nykyään se on monipuolista osaamista edellyttävää ammattityötä, johon vaikuttavat nopeasti muuttuvat säädökset ja omistajien kasvavat odotukset.

Isännöitsijä on taloyhtiön hallituksen asiantunteva yhteistyökumppani, joka ammattilaisena huolehtii sekä päivittäisistä rutiineista että kiinteistön tulevaisuudesta, kuten korjaus- ja rahoitustarpeiden ennakoinnista, arvioinnista ja suunnittelusta lain vaatimalla tavalla.

Peimarin Kiinteistöpalvelut Oy on täyden palvelun isännöijä, joka hoitaa myös kiinteistöhuollon ja siivouspalvelut osana taloyhtiön palvelukokonaisuutta Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja lähialueilla.

Isännöintikumppanina olemme luotettava, tehokas ja reilu tekijä, jolla on aito halu parantaa sekä asukkaiden viihtymistä että kiinteistön käyttömukavuutta. Hoidamme suurella sydämellä niin pienet kuin suuret taloyhtiöt, joille emme taatusti jää kasvottomiksi.

Ota yhteyttä »

Peimarin Kiinteistöpalvelut Oy:n isännöintipalvelut

Kiinteistöjen kokonaisvastuullinen isännöinti
Teknis-taloudelliset PTS-suunnitelmat eli pitkän tähtäimen suunnitelmat
Kiinteistöjen taloushallinto
Sähköiset taloushallintopalvelut
Tekninen ja taloudellinen isännöinti
Peruskorjaushankkeiden hallinnointi

Peimarin Kiinteistöpalvelut Oy tarjoaa kokonaisvaltaisen isännöintiratkaisun. Me autamme, kun taloyhtiösi kaipaa pitkän tähtäimen suunnitelmia, kiinteistön taloushallintoa, juridista neuvontaa, teknistä osaamista tai peruskorjaustarpeiden arviointia.
Noudatamme isännöinnin eettisiä ohjeita

Ota yhteyttä »

Pitkän tähtäimen suunnitelma eli teknis-taloudellinen PTS taloyhtiöiden ohjenuorana

Kiinteistöstrategia ohjaa pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) laadintaa. Peimarin Kiinteistöpalvelut Oy tarjoaa taloyhtiöiden käyttöön asiantuntemuksensa myös pitkän tähtäimen suunnitelmissa. Isännöitsijä on suunnitelman tekemisen ammattilainen ja arvioi PTS:ään kirjattavat kohdat yhdessä taloyhtiön kanssa.
Teknis-taloudellinen pitkän tähtäimen suunnitelma kertoo, milloin ja miten kiinteistön korjaushankkeet on suunniteltu toteutettavan.

Korjaushankkeita voivat olla esimerkiksi lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja teletekniikan korjaukset ja uusimiset. Kohteisiin voi kuulua niin ikään myös rakennustekniset korjaukset, kuten ikkunoiden, julkisivun ja vesikaton uusiminen tai korjaaminen. PTS huolehtii myös hissien mahdollisesta lisäämisestä tai rakentamisesta taloyhtiöön sekä jo olemassa olevien hissien uusimisesta. Pitkän tähtäimen suunnitelma arvioi kokonaisvaltaisesti taloyhtiön toiminnallisten tarpeiden kehittämistä ja energiatehokkuuden parantamista.

PTS:n aikajänne on yleensä vähintään kymmenen vuotta. Peimarin Kiinteistöpalvelut Oy on luotettava ja pitkäaikainen kumppani, joka on sitoutunut tekemään pitkän tähtäimen suunnitelman aina taloyhtiön parasta ajatellen.

Tieisännöinti – asiantuntijuutta ja ammattimaista hallintoa

Peimarin Kiinteistöpalvelut Oy on luotettava ja kokenut tieisännöinnin kumppani.

Osa Suomen kattavasta tieverkostosta on yksityisteitä, joita yksityishenkilöt tai perustetut tiekunnat ovat velvoitettuja hoitamaan. Teiden hyvä kunto on edellytys myös toimivalle ja turvalliselle arjelle, sillä yksityistiet ovat myös julkisen liikenteen ja hälytysajoneuvojen käytössä.

Tieisännöitsijä toimii yksityistien asioiden toimitsijana tai asiantuntijaroolissa, jolloin tieisännöitsijää voidaan konsultoida tieasioihin liittyvissä yksittäisissä asioissa. Tieisännöitsijä voi hoitaa myös suurten perusparannusprojektien suunnittelu- ja organisointityöt, mikä helpottaa yksityishenkilöiden vastuunkantoa.

Tiekunta määrittelee kokouksessaan aina, ostaako se tieisännöitsijältä tieisännöintipalvelut kokonaisuudessaan vai vain esimerkiksi hallinnolliset palvelut. Peimarin Kiinteistöpalvelut Oy tarjoaa tieisännöintipalvelut yksityisteille ja tiekunnille Varsinais-Suomessa vankalla ammattitaidolla aina yksilöllisin ratkaisuin.

Tiekunnille ja yksityisteille on saatavissa yleensä kuntien ja kaupunkien avustuksia kunnossapitoon, ja joissain tapauksissa avustusta maksetaan myös perusparannukseen. Tukien saaminen edellyttää tiekuntien perustamista. Perusparannukseen on mahdollista anoa tukea ELY-keskukselta.

Ammattitaitoiset tiekokoukset Turun seudulla

Tieisännöijä huolehtii tarvittaessa myös tiekokouksista.

Tienkäyttäjien merkittävin asia on yleensä vuosittain pidettävä tiekunnan kokous, jossa tiealuetta koskevista asioista päätetään. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että kokousten asiat ovat huolella valmisteltuja ja että kokouksessa on ajateltu tarvittavia toimia ja asioita myös seuraavalle vuodelle, mahdollisesti pidemmällekin.

Kun tieisännöitsijä valmistelee kokouksen asiat, voivat tiekokoukset parhaimmillaan olla rakentavia ja palvella aidosti tienkäyttäjien turvallisuutta ja yhteiskunnan saumatonta toimivuutta.

Ota yhteyttä »

Hyvätkin kiinteistöt vaativat huolenpitoa

Ota yhteyttä